ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Сумын хэмжээнд 1127 өрх, 3824 хүн амтай. Үүнээс  866 малчин өрх, 120 мал бүхий өрх байна.

Нийт 358550 толгой малтай. Үүнд: Тэмээ-9, адуу-22255, үхэр-23441, хонь-197135, ямаа-115710 толгой байна.  

You may also like...