ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ

Алсын хараа:

Монгол Улсын Засгийн газрын богино, урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”-д нийцсэн сумын хэтийн хөгжлийг төлөвлөж улсдаа манлайлагч сум болно