ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хүн төвтэй, ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлж, стандарт, цахим үйлчилгээнд суурилсан үндэсний бичигтэн хамт олон байна.