Slide background
Slide background
Slide background

ЗДТГ даргын мэндчилгээ

Мэндчилгээ

тамгаЦэцэрлэг сумын нутгийн ард иргэд зон олон та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган мэндчилье. Та бид хамтын хүчээр бүх төрөл дээр малаа өсгөж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд цаашид бүтээн байгуулалтын ажлуудаа төлөвлөн ажиллаж , энэ бүхэнд иргэд та бүхний оролцоо үнэтэй байсныг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бид хийсэн хэрэгжүүлсэн, эхлэлийг тавьсан олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.Эдгээр ажлуудад иргэдийнхээ оролцоо хангах, хийлгэх олон нийтэд нээлтэй байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллахаар зорилт тавьсан. Төрөлх нутгийнхаа хөгжлийн төлөө бид бүхий л салбарт шинийг эрэлхийлэн бодит үр дүнд хүрэхийг зорьж, хичнээн ажиллах болно. Та бүхний минь санасан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэх болтугай.

Цэцэрлэг сумын ЗДТГ-ын дарга П.Чулуунбат